Actualiteitendag Awb

De dag staat in het teken van diverse actualiteiten rond de Awb. Ook worden relaties gelegd met aanpalende beleidsvelden (zoals ruimtelijk recht en sociaal recht). Verder natuurlijk een reeks aan jurisprudentie op de diverse onderdelen van de Awb. Een must om eenmaal per jaar te volgen!

Doelgroep

Juridisch medewerker/juristen, juridisch controllers en -beleidsmedewerkers, secretarissen commissie bezwaarschriften.

Programma

Nadeelcompensatie en Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

 • (On)geschreven recht in zake nadeelcompensatie bij rechtmatig overheidshandelen en schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen.
 • Het vraagstuk van verdeling van rechtsmacht tussen.
 • de gevolgen voor de dagelijkse bestuurspraktijk: hoe om te gaan met schadeclaims, zowel als gevolg van rechtmatig als van onrechtmatig overheidshandelen?
 • De gevolgen voor de interne afhandeling van allerhande schadeclaims.

Aanpassing bestuursprocesrecht

 • De toepassing van artikel 6:33 Awb verruimd.
 • Bedragen griffierecht, proceskostenvergoeding, dwangsom bij niet tijdig beslissen worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Het relativiteitsbeginsel van kracht voor het gehele bestuursrecht.
 • Mogelijkheid van incidenteel hoger beroep.

Actuele jurisprudentie en laatste ontwikkelingen

 • Verdere ontwikkeling belanghebbende begrip.
 • Bredere toepassing beginselplicht tot handhaven (beslis) termijnen en de gevolgen van het overschrijden daarvan.
 • De invordering van verbeurde dwangsommen.
 • Ontvangst en verzending van juridisch relevante stukken.
 • Toepassing uniforme openbaring voorbereidingsprocedure.
 • Bekendmaking van besluiten.
 • Toepassing overgangsrecht handhaving 4e trance Awb.
 • Elektronisch bestuurlijk verkeer.

Docent

De heer mr. Olaf Schuwer, jurist en docent.

Data en locatie

De cursus wordt in Goes verzorgd. De datum in overleg met de deelnemers.