Maatschappelijk verbinden

Sport is steeds meer een onderdeel van de samenleving. Zowel landelijk, maar zeker lokaal. Maar hoe geef je daar concreet handen en voeten aan? Hoe maak je een exploitatie gezond en hoe activeer je continuïteit? VIA Adviseurs participeert in het landelijk Instituut Sportinnovatie & Maatschappelijke Verbinding. Het instituut ondersteunt gemeenten en instellingen naar een zelfstandige uitvoering zonder commercieel belang.

Krachtig model

Wij bouwen samen met u aan een succesvolle exploitatie van sporthallen, zwembad, dorpshuizen en de combinatie daarvan. Dat doen wij voornamelijk door bestaande middelen vraaggericht aan te bieden ten behoeve van maatschappelijke behoefte. Wij borgen het vervolgens in het organiserend vermogen van de samenleving. Dat vraagt een andere manier van denken. Daar helpt de stichting SMV u graag bij.

Sport
Sporten is gezond, maar sporten biedt ook kansen voor de samenleving, de wijk, de straat en het gezin. Het effect van sport ligt verder dan het individuele geluk.

Organiserend vermogen samenleving
Wij zijn ervan overtuigd dat het organiseren van sport een onderdeel is van de samenleving. Het maakt de samenleving krachtig en creëert een basis die je als overheid wenst. Op die manier kun je als gemeentebestuur concreet handen en voeten geven aan ‘zorgen dat-principe’. Uiteindelijk plaatsen wij de activiteiten in een lokale stichting. Vanuit die overtuiging hebben wij de laatste jaren successen gerealiseerd en zien de meerwaarde daarvan.

Rendement een effectievere inzet van bestaande middelen
Onze aanpak levert rendement op. Allereerst naar de exploitatie. Zo worden bestaande locaties beter gebruikt. Dat zou verlaging van subsidiegelden opleveren. In ons concept ligt daar het einddoel nu juist niet. De resultaten van een betere exploitatie komen dan ten goede aan de sport, scholen en verenigingen.

Wat kan het Landelijk Instituut bijdragen?
De Stichting MVS, met haar specifieke werkwijze, begeleidt en adviseert gemeenten, sportstichtingen en instellingen op gebied van
1.            Exploitatie & dienstverlening
2.            Vastgoed
3.            Organisatie en management

Kortom: wij ondersteunen u naar zelfstandigheid.

Verder beschikken wij over de fiscale, juridische en financiële kennis die nodig is om integraal zaken op te pakken. Wij kennen verder het samenwerken met gemeenten en de bestuurlijke context.

Scan no cure no pay
Om u een beeld te geven of onze aanpak aansluit bij uw behoefte, hanteren wij een scan. Dit onderzoek doen wij onder het principe van ‘no cure no pay’.