VIA Adviseurs ondersteunt organisaties

VIA Adviseurs ondersteunt publieke- en maatschappelijke organisaties. Wij signaleren, activeren, innoveren en borgen. Wij hebben een bijzonder oog voor de juridische kwaliteit (compliance). Sturen op een eigentijdse en betrouwbare organisatie? Maak een afspraak voor een gesprek.

Neem contact op


Juridische kwaliteit en compliance

Voldoen aan wet- en regelgeving is een uitdaging in een tijd vol van veranderingen. Wij begeleiden uw organisatie, het management en de medewerkers in het sturen en op koers houden.
Wij bieden ook tijdelijk capaciteit.   

Meer over juridische kwaliteit

Interim en outsourcing

Sturing op maatschappelijke meerwaarde

Een andere sturing van maatschappelijke voorzieningen en activiteiten. Dat gaat ook over governance, juridische kaders, adviseurschap en bedrijfvoering.


Meer over sturing 

Juridisch onderzoek

Legal audit 

Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn de sleutelwoorden van onze onderzoeken. Het gaat over de toepassing van wetgeving, de bedrijfsvoering, het voorkomen van juridische risico’s etc.


Meer over juridisch onderzoek

Innoveren en leren

Naast trainingen en cursussen bieden wij het Legal atelier. Een werkplaats om samen inhoud te geven aan een eigentijdse juridische functie.
Ook procesinnovatie stimuleren en begeleiden wij.


Meer over innoveren en leren

Implementatie Privacy

De privacywetgeving is aangescherpt en door de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal privacy na volgend jaar nog zwaarder wegen.  Pak het vooral integraal op en zie het als onderdeel van kwaliteitszorg van de overheidsorganisatie.

Meer over Privacy 

Actualiteiten

Actualiteiten

Op 30 september organiseert JS Consultancy, de VU en  de gemeente Ede een workshop voor de opzet van een trainingsprogramma voor strategisch juristen.Meer actualiteiten